Privatlivspolitik

For at handle med os har vi brug for følgende information:
  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nummer
  • Navn på kontaktperson
  • Virksomhedens adresse, telefon nummer
  • E-mailadresse
Vi anvender kun personoplysninger med det formål at gennemføre handlen og levere varen til dig.

Behandlingsgrundlag og formål

Ovennævnte data indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Dine oplysninger vil blive slettet fem år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

Ingen andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi har vores hjemmeside hos simply.com som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i simply.com’s datacentre. Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata


Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til gaver@gn.termolux.dk.